Revizyon Çözümleri
Makina ve / veya komponent Cat® tarafından belirlenen standartlar ile revizyon yapılarak sertifikalandırılır ve çalışması için bir ömür daha verilir.
Atölye Hizmetleri
Eğitimli ve uzman teknisyenler tarafından revizyona tabi tutulan motorlar, makinaya takılmadan önce dinamometreye bağlanarak test edilmektedir.