Müştəri Məmnuniyyəti Siyasəti

Borusan Makina ve Güç Sistemleri asanlıqla müştərilərinin tələb və narazılıqlarını həll edə bilir, bunlarla obyektiv, ədalətli şəkildə, diqqətlə və məxfi olaraq rəftar olunur, hüquqi şərtlərə və şirkətin siyasətinə zidd olmayan şəkildə qiymətləndirilir, müştəri ilə eyni şəkildə davamlı əlaqələrin və narazılığın qarşısını almaq üçün lazımi təkmilləşdirmələr və nəzarət vasitələri həyata keçirilir. Şirkət müştərinin bütün problemlərinin həllini əsas prinsip kimi qəbul edərək, şəffaflığa əsaslanan müştəri yönümlü yanaşmaya riayət edir.

Şikayətlərin İdarə edilməsi

ISO 10002 beynəlxalq standartlar təşkilatı: 2004 - Şikayətlərin idarəetmə sistemi təşkilatlara müştərilərin şikayətləri ilə necə rəftar etməyi müəyyənləşdirməyə, idarə etməyə və anlamağa kömək edir. Borusan Makina ve Güç Sistemleri bu qeydiyyat sertifikatına malikdir.

ISO 10002 Sertifikatı

Borusan Makina və Güç Sistemlerinin ISO 10002 sertifikatı satış və satış sonrası xidmət proseslərində müştəri məmnuniyyətini və şikayətlərini idarə edilməsi üçün tətbiqləri əhatə edir.