Reviziya Həlləri
Texnika və/və ya komponent Cat® standartlarına uyğun olaraq reviziya edilir və sertifikatlaşdırılır, və onun yararlılıq müddəti yenilənir.
Emalatxana Xidmətləri
Təcrübəli və səriştəli personal tərəfindən reviziya edilən mühərriklər texnikalara quraşdırılmazdan əvvəl dinamometrə qoşularaq sınaqdan keçirilir.