Reviziya Həlləri
Texnika və/və ya komponent Cat standartlarına uyğun olaraq reviziya edilir və sertifikatlaşdırılır, və onun yararlılıq müddəti yenilənir.
Emalatxana Xidmətləri
Təcrübəli və səriştəli personal tərəfindən reviziya edilən mühərriklər texnikalara quraşdırılmazdan əvvəl dinamometrə qoşularaq sınaqdan keçirilir.