Bizim Cat® generatorları elektrik enerjisinin verilməsində fasilələr zamanı kənd təsərrüfatı və heyvandarlıqla bağlı işlərin rəvan getməsini saxlamağa kömək edir. Adi Güc Sistemlərinə əlavə olaraq, bioqazla işləyən generator dəstləri tullantı materialları yanacağa çevirir və zərərli qazların buraxılmasını azaldır.

CG170
Təbii qazla işləyən kombinə edilmiş istilik və enerji (CHP) sistemləri
C32
Cat C32 ACERT motorları