Sabah üçün!

85 ildən çoxdur ki, Caterpillar dünyada sizin kimi müştərilərin enerji ehtiyaclarını təmin edir. Şimali Amerikadan Çinə, Avropadan Hindistana qədər Caterpillar ən kritik ehtiyacları qarşılayır və ucqar yerlərdə və sərt iqlimlərdə ciddi standartlara uyğundur. İqtisadiyyatın hərəkətverici qüvvəsi olan kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, mədənçıxarma, neft kəşfiyyatı, tikinti, istehsal, quyu xidmətləri, qaz sıxılma və enerji istehsalı kimi enerji sənayesidir. Ən uzaq çimərliklərə səyahət edən gəmiləri, yaxtaları və gəmiləri üzürük. Müəssisələrin güvəndiyi məlumat mərkəzlərini və icmaların etibar etdiyi xəstəxanaları gücləndiririk. 5 kW-dan 16000 kW-a qədər olan Borusan Cat Güc Sistemləri yalnız bu gün deyil, gələcək üçün də sizinlədir.