İş dövrünü artırır, Əməliyyat Xərclərini Azaldır

Sadəcə sizə lazım olan Avadanlıq İdarəetməsini seçin və CAT Avadanlıq İdarəetmə Həlləri ilə öz avtomobil parkınızı fəal şəkildə idarə edin.

Avadanlıq İdarəetmə Həlləri

Avadanlıq İdarəetmə Həlləri sizə avadanlığınızı və tikinti sahələrini daha səmərəli idarə etməyə kömək edir.

VisionLink

VisionLink sizə peyk sistemləri vasitəsilə avtoparkı idarə etməyə imkan verir; sınma haqqında məlumat, saatda yanacaq istehlakı, maşının məlumatınız ola biləcək boş dayanma vaxtı və istehsal vaxtı, texnikanızın ümumi iş saatları və yanacaq istehlakının həftəlik və ya aylıq hesabatları və qrafikləri texniki xidmət planlaşdırmasını edə biləcəyiniz bir proqramdır.

VisionLink ilə, siz texnikanızın yük altında dayanmasını artıra və planlaşdırılmış texniki xidmət ilə xərcləri azalda bilərsiniz. Elektron məlumatlar avadanlığınızın iş qabiliyyətini daim və yenilənmiş şəkildə saxlayır. Cari məlumatlar nasazlıq olmadan tədbir görmək üçün çox faydalıdır. Bilavasitə əldə edilmiş avadanlıq məlumatları sizə mümkün problemlər barədə əvvəlcədən xəbərdarlıq almağa imkan verir. Bu zərəri minimuma endirir və təmir xərclərini azaldır.

Yeni VisionLink menyularının təlim sənədlərinə daxil olmaq üçün buraya klikləyin!

Vəziyyətin monitorinqi

Vəziyyətin monitorinqi təkmilləşmiş CAT uzaqdan monitorinq sistemləri ilə, texnikaların istismar vəziyyəti haqqında məlumat və hesabatları birləşdirir. Borusan Cat məsələlərində səriştəli ekspertlərdən təhlil və tövsiyələrlə potensial problemlər baş verməmişdən əvvəl onları həll etməyə sizə kömək edəcək.

Pulsuz Texniki təhlil

Texniki təhlil vizual müayinələrdən və diaqnostik testlərdən ibarətdir.

Biz təcrübəli mühəndislərimizin VisionLink S. O. S. yağ təhlili məlumatları əsasında müəyyənləşdirdikləri maşınlar üçün tamamilə PULSUZ olan Texniki Təhlil xidmətini təklif edirik. Bu təhlillər CAT standartlarına uyğun ixtisaslaşmış mütəxəssislərimiz tərəfindən və müasir sınaq avadanlığı ilə həyata keçirilir..

Maşının texniki vəziyyətinin hesabatları və tövsiyələr

Maşının texniki vəziyyətinin hesabatları texnikanızda alınan qiymətli məlumatları və etməli olduğunuz təhlili, eləcə də texniki xidmət və təmir tövsiyələrini ehtiva edir. Ekspertlərimizdən rəylər və tövsiyələr daxil olmaqla, müxtəlif mənbələrdən əldə edilən məlumatlar, texnikalarınız üçün aylıq əsasla qeydlər yaratmağa kömək edəcəkdir.

Bu hesabatda məlumat aşağıdakı başlıqlardan ibarətdir:

  • Sizin texnikalarınızda baş verən səhvlər, nasazlıqlar və anomaliyalar bizim ekspertlər tərəfindən VisionLink sistemi ilə müntəzəm monitorinq vasitəsilə qiymətləndirilir və nasazlığın yaranmasından əvvəl tədbirlərin görülməsi üçün tövsiyələr verilir.
  • Mühərrik, transmissiya, diferensial, lentşəkilli maşın və hidravlik sistem yağları SOS təhlili ilə sınaqdan keçirilə bilər. Hissələrdə aşınma, tozun daxilə keçməsi, yüksək sürətli his formalaşması, yağla qarışmış yanacaq, yağ tərkibinin itməsi və yağla qarışıq su sızmaları müəyyən edilir, eləcə də bahalı təmir xərclərinə qarşı maşını qorumaq üçün onun səmərəliliyinə təsir edən amillər qiymətləndirilir.
  • Texniki təhlil və diaqnostik sınaqlar nəticəsində nasazlıqlar aşkarlanır, nəticələrin tez alınması üçün məlumat verilir və yoxlama planlaşdırılması təmin edilir. Texnikaların ötən uğursuzluqları üçün açılmış iş tapşırıqlarını nəzərdən keçirməklə mövcud göstəricilər qiymətləndirilir və bütövlükdə tövsiyələr hazırlanır.

Bütün bu məlumatlar Vəziyyətin monitorinqi komandamızın təcrübəli mütəxəssisləri tərəfindən ətraflı şəkildə qiymətləndirilir və bu məlumatlardan çıxış edərək hesabatlar hazırlanır və tədbirlərin görülməsi üçün tövsiyələr verilir.