Cat qaz generatorları bioqaz prosesləri üçün xarakterik olan metanın tərkibində variasiyalarla yanacağın emalı üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu sistemlə yaratdığınız enerji zavodunuz üçün demək olar ki, pulsuzdur.

Ətraf mühitə qarşı məsuliyyətli olmaqdan başqa, bioqazdan istifadə etməklə enerji istehsalı əhəmiyyətli uzunmüddətli qənaəti təmin edə bilər, Siz metanın aradan qaldırılması ilə karbon emissiyalarını azalda bilərsiniz.

3516
Cat 3516 Dizel Yanğın Pompası Mühərriki
CG132
Cat CG132B Dizel Yanğın Pompası Mühərriki