• Qazıcı-qoruyucu hissələr texnika əsas struktur hissələrini aşınmadan və üzərində işlədiyi materiala zərərdən qoruyur.
 • Onlar maşının gücünü qazılacaq materiala ötürürlər.
 • Onlar maşının əsas hissələrindən asanlıqla çıxarıla və montaj edilə bilən bir şəkildə hazırlanır.
 • Qazıcı-qoruyucu hissələr bütün şərtlərdə texnikaların tələblərinə cavab vermək üçün geniş çeşiddə hazırlanır.
 • Caterpillar qazıcı-qoruyucu hissələrin keyfiyyətli istehsalı üçün tələb olunan kimyəvi və fiziki-metallurgiya tələblərinə cavab verən yüksək keyfiyyətli poladdan istifadə edir.
 • DH-2 xəlitəli polad bir çox Cat® qazıcı-qoruyucu hissələrin istehsalında istifadə olunur.

Cat® AdvansysTM Mıx və Adapterlər

Ən çətin işlər üçün doğru həll!

Cat® AdvansysTM ştiftsiz qazıcı-qoruyucu hissələrin yeni nəsliMAKSİMUM SƏMƏRƏLİLİK ÜÇÜN

Təkərli yükləyicinizin və hidravlik ekskavatorunuzun səmərəliliyini Cat Advansys qazıcı-qoruyucu hissələrlə optimallaşdırın. Ən yeni və ən davamlı Cat sistemi ən yüksək səmərəliliyi və ən sürətli quraşdırma və sökülmə müddətini təmin edir.

Cat Advansys Sisteminin Üstünlükləri:

 • Yüksək səmərəlilik: Unikal mıx və adapter xüsusiyyətləri ilə ən yüksək səmərəlilik
 • Yüksək etibarlılıq: Bu günə qədər Caterpillar-ın ən güclü və davamlı adapterləri
 • Ştiftsiz quraşdırma: Heç bir xüsusi alət tələb olunmadan mıxın ən sürətli ştiftsiz çıxarılması və quraşdırılması.

Hidravlik ekskavatorlar üçün xüsusi üstünlüklər:

 • Təkmilləşdirilmiş mıx və adapter həndəsəsi sayəsində novların formalaşdırılması tətbiqlərində 15%-ə qədər məhsuldarlığın artması
 • Daha geniş üst səth, mıx torpağın üstündə hərəkət edərkən mıx və adapter üzərində sürtünməni azaldır. Azaldılmış yan sürtünmə o deməkdir ki, çalovun torpağın arasından hərəkət etməsi üçün daha az qüvvə tələb olunur.
 • Yanacağın effektivliyi
Cat Advansys broşürası üçün buraya klikləyin..